Ovdje smo pripremili jedan ispit iz Biologije sa prijemnog

Na prijemnom 2021. svaki predmet je imao po 40 pitanja. Ovdje smo postavili ispit iz 2017. godine koji je tada imao 36 pitanja

U aplikaciji EduHub imamo i ostale ispite sa prijašnjih godina, a također i skupna pitanja od svih prijemnih do sada koji su bili, a koja smo onda razvrstali po poglavljima u knjizi. I tako za svaki od 3 predmeta. Za fiziku i kemiju smo napravili detaljna objašnjenja i postupke rješavanja za svako pitanje.

Sretno!

01. U koži se provitamin _______ konvertira u vitamin pod utjecajem UV svjetla:

02. Struktura koje od navedenih molekula je najbolje opisana kao dvostruka uzvojnica?

03. Glatka endoplazmatska mrežica:

04. DNA i RNA se nalaze:

05. Koja je od navedenih izjava o jezgrinoj ovojnici POGREŠNA?

06. Kojim se procesom prenosi genom bakterije iz davaoca u primaoca?

07. U G0 fazi staničnog ciklusa:

08. Telofaza I odvija se u:

09. Mejoza koja se odvija za vrijeme oogeneze u konačnici proizvodi:

10. Nakon završene oplodnje u sisavaca, zigota:

11. Elektronski mikroskop je koristan za proučavanje bakterija jer:

"12. Kako se naziva transportni mehanizam kojim eukariotska stanica uvlači u sebe bakterijsku stanicu?

13. Što se može klonirati?

14. Genski identični organizmi koji potječu od istog genetičkog izvora su:

15. Iz DNA prokariotske stanice ekstrahirana je DNA. 30 % baza te DNA čini adenin. Koliki je postotak timina prisutan u toj DNA?

16. Koja šifra spada u STOP kodone?

17. Ako želite klonirati gen, dugu molekulu DNA ćete razrezati uz pomoć:

18. Što je točan opis antikodona?

19. Ako se iz veze bolesnog muškarca homozigotnog za recesivnu mutaciju i žene homozigotne za gen divljeg tipa rodi četvero zdrave djece:

20. U dihibridnom križanju parentalnu (P) generaciju čine:

21. Muškarac homozigot za polidaktiliju (autosomno dominantno svojstvo) i homozigot za normalnu boju kože i žena homozigot za normalni broj prstiju s albinizmom (autosomno recesivno svojstvo) u svom potomstvu mogu očekivati:

22. Ako su dva gena vezana, znači da:

23. Muškarac s hemofilijom:

24. Poremećaj rasta (gigantizam) uzrokuje pretjerano izlučivanje:

25. Aldosteron koji se luči iz stanica kore nadbubrežne žlijezde spada u:

26. Dvije kromatide jednog kromosoma povezuje:

27. U mutacije spada:

28. U pitkoj vodi ne bi smjelo biti ničega od nabrojenog OSIM:

29. U duodenum se ulijeva sve OSIM:

30. Što je točno?

31. Što NIJE normalna funkcija bubrega?

32. Pasivna imunost stječe se:

33. Produljena moždina (medulla oblongata) sadržava:

34. Koja od kostiju noge je najduža i najčvršća kost našeg tijela?

35. Što je POGREŠNO?

36. 'Krapinski pračovjek' je homo: